אפשרויות חסויות & הצגה בתערוכה

לפרטים נוספים לגבי מתן חסות ואפשרויות התערוכה יש ליצור קשר עם תמר קרן,
טל: 03-7650503  tamark@medical-expo.co.il