מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון הילטון ת"א
רחוב הירקון 205 תל אביב, ישראל

למפת הגעה 

תאריכים:

יום רביעי, ה-24 בינואר 2018

שפת הכנס:

ההרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.


ערכת כינוס:

בעת הרישום תקבל תוכנית מודפסת וכן תג עם שמך.

גישה דיגיטאלית לחוברת התקצירים.

***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.

ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי

מנהלת הכינוס:

ענת שוורץ

anat@medical-expo.co.il